Ευρείας κυκλοφορίας στην κυπριακή αγορά προϊόν περιέχει επικίνδυνη χημική ουσία - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του στην κυπριακή αγορά, για έλεγχο της περιεκτικότητας κολλών άμεσης δράσης σε βενζόλιο, χλωροφόρμιο, τολουόλιο και 1,2 διχλωροαιθάνιο, έχουν εντοπιστεί δύο ακατάλληλες κόλλες που φαίνονται …

Διαβάστε όλο το άρθρο

Διαβάστε ακόμα


   Κυπρος